چطور بیش از20هزار وبلاگ را هک کردم؟!XSS

چطور بیش از20هزار وبلاگ را هک کردم؟!XSS
هشدار! اگر حرفه ای هستید حوصلتون سر خواهد رفت!فکر کنید مثلا خفنیم :)