اندر احوالات قوانین GDPR : ناشناس بودن داده های کاربری، دلیلی بر امنیت حریم خصوصی نیست !

اندر احوالات قوانین GDPR : ناشناس بودن داده های کاربری، دلیلی بر امنیت حریم خصوصی نیست !
شاید بتوان گاف بزرگ فیس بوک در نشت اطلاعات کاربران را بهترین گزینه بر...